Köp gasflaska

Priser 2024. Exkl. moms 25%. ADR-avgift tillkommer med 25:-/flaska. Priser kan ändras utan förvarning.

Typ av gas

ArgonMix (för Migsvets)

ArgonMix (för Migsvets)

Argon (för Tigsvets)

Argon (för Tigsvets)

Nitrogen (Kyl, frys, AC, mm)

Nitrogen (Kyl, frys, AC, mm)

Oxygen (Gassvets, värma, skära, löda)

Oxygen (Gassvets, värma, skära, löda)

Acetylen (Gassvets, värma, skära, löda)*

Acetylen (Gassvets, värma, skära, löda)*

Storlek

5L

11L

5L

11L

5L

11L

5L

11L

5L

10L

Pris köp

3534:-

4986:-

3424:-

4915:-

3386:-

4935:-

3443:-

4943:-

4586:-

6028:-

Pris fyllning

825:-

995:-

725:-

1095:-

495:-

655:-

595:-

695:-

1175:-

1245:-