Köp gasflaska

Köpflaskor från Air Liquide finns som 5L och 11L med undantag för Acetylen som finns som 5L och 10L. Detta alternativ passar dig som behöver kunna ta med dig flaskorna på ett enkelt sätt till exempel i en servicebil, eller hobbysvetsar på bilen eller vid husbehov. När du köper en gasflaska är den alltid fylld första gången. Här nedan kan du se vad den kostar i inköp, samt vad det kommer att kosta att fylla den. Priserna visas exkl. moms (25%).

Typ av gas

ArgonMix (för Migsvets)

ArgonMix (för Migsvets)

Argon (för Tigsvets)

Argon för Tigsvets)

Nitrogen (Kyl, frys, AC, mm)

Nitrogen (Kyl, frys, AC, mm)

Oxygen (Gassvets, värma, skära, löda)

Oxygen (Gassvets, värma, skära, löda)

Acetylen (Gassvets, värma, skära, löda)*

Acetylen (Gassvets, värma, skära, löda)*

Storlek

5L

11L

5L

11L

5L

11L

5L

11L

5L

10L

Pris köp

3004:-

4344:-

2978:-

4332:-

2968:-

4286:-

2976:-

4292:-

3855:-

5175:-

Pris fyllning

655:-

893:-

639:-

1052:-

437:-

546:-

488:-

584:-

911:-

1082:-

ADR-avgift tillkommer med ca 25:-/flaska. *Sedan utbrottet av Covid-19 har det varit svårt att få tag på Acetylen 5L och 10L som köpflaska. Därför kan vi i dagsläget inte garantera leverans av Acetylen som köpflaska. Priserna gäller från 2023-01-01