Konvertering av äldre köpflaska

Om du har äldre standardflaskor som saknar manometer tex Atal (ArgonMix) eller Acetylen (med rund botten), så kan du konvertera dem till en modern AlBee gasflaska med manometer och flödesreglering.

Om du konverterar 5L standardflaska mot 5L ALbee är priset 795:- + fyllningskostnad.  Det är också möjligt att konvertera 5L standard mot 11L ALbee, och priset ligger då på 2100 + fyllningskostnad.

I praktiken är det möjligt att byta in vilken standardflaska som helst (utom flaskor med pistolhandtag, typ brandsläckare och vissa Koldioxidflaskor), och välja den gastyp du har behov av. Kontakta Magnus Lindfors för konvertering av äldre svetsgasflaskor till moderna ALbee-flaskor. magnus.lindfors[at]elodrift.se

Priser är exkl. moms per 2023-01-01.