Konvertering av äldre köpflaska

Om du konverterar 5L standardflaska mot 5L ALbee är priset 795:- + fyllningskostnad.  Det är också möjligt att konvertera 5L standard mot 11L ALbee, och priset ligger då på 2100 + fyllningskostnad.
Priser visas exkl. moms.