Industriservice

 

 

Ofta utför vi service på plats ute hos kund, men ibland måste vi hämta in det som skall repareras till verkstan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPM-mätningar

 

spm.jpg

 

Vi utför även konditions- och vibrationsmätningar av lager (sk. SPM-mätningar), balansering och laseruppriktning ute hos kúnd. SPM står för ”Shock Puls Method” och innebär att man mäter signaler från kullager för att få fram t.ex. en maskins kondition och därmed dess underhållsbehov m.m. Efter genomförda mätningar kan vi därmed ge exakt det underhåll som behövs. Bilden ovan är publicerad med tillstånd från SPM Instrument AB den 2019-01-07. Läs mer om SPM på Wikipedia här.